Галерея
Plovdiv Weather Forecast, Bulgaria
Copyright © 2012 Company Name All right reserved

"TrueNorth" Музей
г.Пловдив, Болгария
ул. "Дилянка" № 27-29
e- mail   truenorth@abv.bg

GSM:  + 359 899 420 840
           + 359 895 760 181
tel.       032 / 90 60 83
fax.     032 / 90 60 80
geodesy,surveying,projects,gps
Погода
   [1]    2    3    >
GPS измервания над с.Краище, общ.Белица. Изглед към Пирин.
Измерване и определяне обема на речните наноси в р.Върбица около с.Фотиново, общ.Кирково
Статични GPS измервания около с.Подкова, общ.Кирково
Предпроектни проучвания с GPS около р.Дунав, гр.Лом
Изглед към с.Аламовци, общ.Златоград
Изглед към яз.Белмекен - 2100 м.
Геодезически измервания около с.Бунцево, общ.Якоруда. Изглед към Рила.
Геодезически измервания около с.Палатик, общ.Белица
Предпроектни проучвания в с.Аламовци, общ.Златоград
GPS измервания в с.Аламовци, общ.Златоград
Трасиране с GPS Trimble R6, елементи от железопътната инфраструктура около гр. Свилемград
GPS Trimble R6
Статични GPS измервания около с.Черешово, общ. Белица, 1300м.
Изглед към с. Черешово. Декември 2010г.
Статични GPS измервания при координиране на опорна геодезическа мрежа до с.Цалапица, гр.Пловдив
Статични GPS измервания при координиране на опорна геодезическа мрежа до гр.Белица
Геодезически измервания над с. Горно Краище, общ.Белица
Статични GPS измервания в зимни условия
"Тру Норд" ООД
Координиране на полигонова точка
GPS измервания в зимни условия на температура -25°C
Геодезически измервания, декември, 2010г.
Геодезически измервания близо до с.Елешница, западни Родопи
GPS Trimble R6
Определяне на координати в планински условия. Предпроектни проучвания около с.Черешово, Западни Родопи.
Изглед над гр.Пловдив
Предпроектни проучвания и измервания в местност "Асара", над с.Подкова
Геодезически измервания близо до с.Ново Село, гр.Пловдив
GPS измервания в гъсто залесена местност над с.Долен, общ. Златоград
Около с.Долен
Предпроектни проучвания, с.Ерма Река, общ.Златоград
Измервания в махала Доганица, с.Долен, общ.Златоград
Предпроектни проучвания в с.Игнатиево, гр.Варна
GPS измервания, създаане триизмерен модел на уличната система на с.Кичево, гр.Варна
GPS измервания в с.Игнатиево, гр.Варна, декември, 2010г.
GPS измервания, създаане триизмерен модел на уличната система на с.Кичево, гр.Варна
Изгрев около гр.Сливен
Над с.Игнатиево
Трасиране с двучестотен GPS в гр.Варна
Геодезически измервания в лоши метеорологични условия в с.Ягодово, гр.Пловдив. Създаване на триизмерен модел на уличната мрежа.
GPS Trimble R6
Обработка на получените данни в полеви условия
GPS Trimble R6
Нивелация с високоточен дигитален нивелир Sokkia SDL30
Трасиране на елементи от техническата инфраструктура за новия терминал на "Летище Пловдив"
Търсене на изходна триангулачна точка в източна Стара Планина с навигационен GPS
Изглед към с.Долен, общ.Златоград
GPS измервания около с.Ерма Река, късно вечер
   [1]    2    3    >